sperm whale white sperm whale software flag
Αρχική > Το έργο Sea Ears

Το έργο Sea Ears αποσκοπεί στη ανάπτυξη, μέσα από ένα πλαίσιο Μπεϋζιανής εκτίμησης (Bayesian estimation), μεθόδων τρισδιάστατου παθητικού εντοπισμού ευρυζώνιων υποβρύχιων πηγών ήχου στο εσωτερικό της θάλασσας που βασίζονται σε απλές διατάξεις υδροφώνων (ζεύγος υδροφώνων), και αξιοποιούν τους διαφορικούς χρόνους άφιξης μεταξύ των απ’ ευθείας και των ανακλώμενων στην επιφάνεια αφίξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις φαινομένων διάθλασης στη γεωμετρία της διάδοσης και τους χρόνους άφιξης.Στην περίπτωση που η ηχητική πηγή βρίσκεται στον πυθμένα και η βαθυμετρία της περιοχής είναι γνωστή ο εντοπισμός μπορεί να διεξαχθεί με χρήση ενός υδροφώνου αξιοποιώντας τους διαφορικούς χρόνους άφιξης μεταξύ της απ’ ευθείας και της ανακλώμενης στην επιφάνεια άφιξης.

Οι μέθοδοι εντοπισμού θα περιληφθούν σε ένα πρότυπο ολοκληρωμένο περιβάλλον λογισμικού, το οποίο θα υποστηρίζει την διεξαγωγή μετρήσεων και την ανάλυση δεδομένων. Μέθοδοι και λογισμικό θα αξιολογηθούν πειραματικά σε δύο πειράματα, ένα σε περιβάλλον ρηχού νερού εντός του Κόλπου του Ηρακλείου, και ένα σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας εντός της Ελληνικής Τάφρου.

Οι δράσεις διάχυσης πληροφορίας θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού που θα ενταχθεί σε υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης του ΙΤΕ/ΙΥΜ στη θαλάσσια ακουστική.